Archief van
Categorie: Geen categorie

De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

Waarom opgaan in MeerSamen?  In 2018 kende de gemeente Dronten nog geen beleid voor de snel groeiende groep senioren. Burgers namen daarom het initiatief beleid te ontwikkelen en startten het seniorennetwerk “De Bijenkorf”. Ze definieerden een achttal prioriteiten. Waaronder bestrijding eenzaamheid, mantelzorg, en telefooncirkels. Eind 2015 werd door onder andere de kerken, de voedselbank Dronten en organisaties als Kwintes het netwerk “Burgers in de Knel” opgericht. Om samen burgers  die , in afwachting van het op gang komen van de…

Lees Meer Lees Meer

Fred van Bree overleden

Fred van Bree overleden

Een oprechte vriend verloren. Diepbedroefd ontvingen wij vanochtend het bericht dat Fred van Bree is overleden. Fred was actief bij Burgers in de Knel, bij de Coalitie en uiteraard in “zijn thuishaven” de Bijenkorf. Graag voldoen wij aan het verzoek van zijn vrouw Marian betrokkenen bij de diverse burgerinitiatieven te informeren We doen dit door in te sluiten het in memoriam dat wij  as woensdag zullen plaatsen in de Flevopost. En onderstaande foto.

Geestelijke verzorging/begeleiding

Geestelijke verzorging/begeleiding

Vanuit subsidie van de overheid kan iedereen van 50 jaar en ouder, mensen in de palliatieve fase en hun naasten kosteloos gebruik maken -van in ieder geval 5 – gesprekken met een geestelijk verzorger/begeleider. Ook worden er vanuit het Centrum voor Levensvragen  Flevoland groepsconsulten gegeven rondom een thema, zoals ‘Verlies en verlangen’, ‘Troosten hoe doe je dat?’ Daarnaast geven we scholing aan vrijwilligers en professionals met betrekking tot geestelijke zorg/begeleiding.

Meerjarenbeleidsplan en Plan van Aanpak 2021

Meerjarenbeleidsplan en Plan van Aanpak 2021

Het bestuur van de Bijenkorf heeft in haar decembervergadering 2020 de contouren van haar meerjarenbeidsplan 2021 en verder en haar Plan van Aanpak 2021 vastgesteld. Met meetbare doelen, met benoemde inzet van senioren die er aan meewerken. Zo start rond wonen in januari het eerste overleg met de directeur van OFW, werkt een groepje mee aan het realiseren van meer contcact en telefooncirkels. De informatie zal spoedig op deze site worden gepubliccerd.

Frans Wesselink is overleden 20 augustus 2020

Frans Wesselink is overleden 20 augustus 2020

Het wekelijks spreekuur van Frans Wesselink op zijn bankje op het Meerpaalplein is gestopt. Onze medebestuurder en vooral vriend Frans is overleden. Vanuit zijn oprecht KBO bestuurderschap koos hij ervoor om in Dronten te gaan voor alle senioren. Daarnaast had Frans ook nog tijd voor de jeugd in Dronten. Hij sprak met iedereen op zijn bankjes in de raadzaal bij de politieke vergaderingen en bij de markt op het Redeplein. We nemen afscheid van een enthousiast en gedreven bestuurder rond…

Lees Meer Lees Meer

Seniorennetwerk wordt sterker

Seniorennetwerk wordt sterker

De Bijenkorf staat in Dronten met anderen samen voor een grote opgave. Armoede en eenzaamheid zijn aan het toenemen, senioren worden minder goed bereikt en hun kennis en vaardigheden worden onvoldoende benut i de samenleving. In de Coalitie ZamenEen merken we hoe samenwerking versterkend kan zijn. Vanaf nu starten in Dronten de werkgroepen 45+ en 75+ en de werkgroep Mantelzorg vanuit de Coalitie maar samen met netwerk Burgers in de Knel. En maken ze Coalitie ZamenEen duurzaam. We zijn gefuseerd!…

Lees Meer Lees Meer

Coalitie Zamen Een een feit

Coalitie Zamen Een een feit

Op 15 maart 2019 ondertekende in de Meerpaal een eerste groep van meer dan 30 organisaties het samenwerkingsconvenant Zamen Een. Vanaf nu is alle informatie beschikbaar op de kersverse website www.zamen-een.nl. Een prachtige dag voor de Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel