Werkwijze

Werkwijze

Het netwerk kent een bestuur van onafhankelijk voorzitter, vertegenwoordigers van de ouderenbonden KBO, NBP en PCOB , en voorzitters van de werkgroepen. Het doel is aan integraal beleid te werken, door intern standpunt te bepalen in werkgroepen en deze vervolgens in te brengen in het overleg dat tot gedragen beleid in de gemeente moet komen en door de gemeenteraad vastgesteld. Dat overleg noemt de Bijenkorf HET VIERKANT

De werkwijze is als volgt: