De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

Waarom opgaan in MeerSamen? 

In 2018 kende de gemeente Dronten nog geen beleid voor de snel groeiende groep senioren. Burgers namen daarom het initiatief beleid te ontwikkelen en startten het seniorennetwerk “De Bijenkorf”. Ze definieerden een achttal prioriteiten. Waaronder bestrijding eenzaamheid, mantelzorg, en telefooncirkels.
Eind 2015 werd door onder andere de kerken, de voedselbank Dronten en organisaties als Kwintes het netwerk “Burgers in de Knel” opgericht. Om samen burgers  die , in afwachting van het op gang komen van de juiste zorg, in de knel kwamen tegemoet te komen. 
Inmiddels rijden tientallen kinderen weer op fietsjes naar school, werken de verloskundigen en jeugdgezondheidszorg samen voor kinderen die in de knel dreigen geboren te worden.
Mensen die onder het bestaansminimum komen als gevolg van hoge ziekteverzekeringspremies en switchen niet kunnen betalen worden met een tijdelijke regeling door BidK “gered”.

Bijenkorf en BidK vonden elkaar eind 2018 op het thema eenzaamheid. Met de conclusie dat alleen door verregaande samenwerking eenzaamheid kan worden bestreden. Met ook en vooral deelname van de gemeente daarbij.
Kort en goed, voorjaar 2019 was de Coalitie ZamenEen een feit. Eind 2020 kwam minister de Jonge naar Dronten voor de Coalitie. Een spetterende bijeenkomst waarbij de roep werd gehoord om de Coalitie te verduurzamen. En voor alle leeftijden werkgroepen werden gestart om specifiek eenzaamheid bestrijdende doelen en projecten uit te werken.
De besturen van BidK en Bijenkorf vormden in 2020 een tijdelijke aansturing voor de Coalitie. In afwachting van een definitieve vorm. Met een brede voorbereidingsgroep uit BidK en Bijenkorf werd net als in 2019 een Plan van Aanpak 2020 vastgesteld. Op grond hiervan ontving eind maart 2020 de Coalitie een gemeentelijk subsidie. Twee weken later kon het de prullenbak in: Corona. Deze Nieuwsbrief verhaalt van de periode vanaf maart 2020 tot nu, eind januari. Een periode waarin we herpakken.  Verhalen van pech en succes.

Nu al willen we één ding kwijt. Bestrijden van eenzaamheid is niet mooie dingen voor de bühne doen. Nee, het is doorgronden van wat eenzaamheid is, wat de oorzaken zijn waar je ook wat aan kan doen, begrijpen dat je dat samen moet doen en bereid een stukje van jouw organisatie zo nodig in te leveren om samen meer te doen. Het  vraagt ook wat van de mensen met eenzaamheidsgevoelens zelf. Zij moeten willen mee doen. 
Niet alles in de bestrijding hoeft onder de kop eenzaamheid. met het bestrijden van eenzaamheid werk je vanuit psychiatrische zorg, financiële hulp, vriendschappelijkheid. Hard werken aan vriendschappelijkheid , financiële hulp en zo is dus ook werken aan bestrijding eenzaamheid. 
Deze realisatie werd de gedachte on der hoe te verduurzamen. Eigenlijk moet je de samenwerking zoals bij BidK, bij de Bijenkorf en in de Coalitie dus verduurzamen en samenvoegen. Vanuit het begrip dat je samen meer bereikt voor eenzaamheidsbestrijding, deeldoelgroepen en armoede. Samen, overheid, organisaties, vrijwilligers en belangenbehartigers. 

Eind 2020 resulteerde dit in de “Thuishaven voor Burgerinitiatieven in het sociaal domein in Dronten” Stichting Meer Samen. 

 

Dronten is een stichting rijker geworden. De Stichting Meer Samen. Doel is een thuishaven te zijn voor burgerinitiatieven in het sociaal domein van de gemeente Dronten  Burgerinitiatieven die opkomen voor belangen van risicogroepen in de samenleving. Burgerinitiatieven die strijden tegen armoede en eenzaamheid. Motto is Met Elkaar voor Elkaar. Aan de wieg staan de burgerinitiatieven “Burgers in de Knel” en Seniorennetwerk “De Bijenkorf”.

Door te fuseren was het mogelijk ook hun “kindje” de “Coalitie Zameneen” tegen Eenzaamheid mee te nemen. In deze coalitie werken zo’n acht clusters van organisaties etc. samen in een aantal werkgroepen: de werkgroepen jeugd en Jongeren, de werkgroep Oudere Senioren, de Werkgroep Mantelzorg en de werkgroepen Aankomende en Jonge Senioren. Zij werden ingesteld tijdens het bezoek van minister de Jonge aan de Coalitie eind december. Hij sprak toen de hoop uit dat het Dronten zou lukken de strijd tegen eenzaamheid te verduurzamen. In het Plan van Aanpak 2020 werd het doel te verduurzamen opgepakt. Met als hoofdkenmerk SAMEN werken . De activiteiten van de werkgroepen werden opgeschort door komst van het COVID-19 virus.

Na het bezoek van de minister en tijdens de afgelopen Coronaperiode is ondertussen door talrijke vertegenwoordigers uit de samenleving van de gemeente Dronten overlegd hoe te verduurzamen. Het voornemen om een brede beweging te creëren tussen burgerinitiatieven, formele organisaties en vrijwilligersorganisaties werd breed toegejuicht. Met de Stichting Meer Samen is daarvoor nu de basis gelegd. 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.