Archief van
Maand: september 2022

De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

Waarom opgaan in MeerSamen?  In 2018 kende de gemeente Dronten nog geen beleid voor de snel groeiende groep senioren. Burgers namen daarom het initiatief beleid te ontwikkelen en startten het seniorennetwerk “De Bijenkorf”. Ze definieerden een achttal prioriteiten. Waaronder bestrijding eenzaamheid, mantelzorg, en telefooncirkels. Eind 2015 werd door onder andere de kerken, de voedselbank Dronten en organisaties als Kwintes het netwerk “Burgers in de Knel” opgericht. Om samen burgers  die , in afwachting van het op gang komen van de…

Lees Meer Lees Meer