Archief van
Maand: december 2020

Meerjarenbeleidsplan en Plan van Aanpak 2021

Meerjarenbeleidsplan en Plan van Aanpak 2021

Het bestuur van de Bijenkorf heeft in haar decembervergadering 2020 de contouren van haar meerjarenbeidsplan 2021 en verder en haar Plan van Aanpak 2021 vastgesteld. Met meetbare doelen, met benoemde inzet van senioren die er aan meewerken. Zo start rond wonen in januari het eerste overleg met de directeur van OFW, werkt een groepje mee aan het realiseren van meer contcact en telefooncirkels. De informatie zal spoedig op deze site worden gepubliccerd.