Aanbevolen
De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

De Bijenkorf is onderdeel geworden van Stichting MeerSamen

Waarom opgaan in MeerSamen?  In 2018 kende de gemeente Dronten nog geen beleid voor de snel groeiende groep senioren. Burgers namen daarom het initiatief beleid te ontwikkelen en startten het seniorennetwerk “De Bijenkorf”. Ze definieerden een achttal prioriteiten. Waaronder bestrijding eenzaamheid, mantelzorg, en telefooncirkels. Eind 2015 werd door onder andere de kerken, de voedselbank Dronten en organisaties als Kwintes het netwerk “Burgers in de Knel” opgericht. Om samen burgers  die , in afwachting van het op gang komen van de…

Lees Meer Lees Meer

Een nieuwe generatie senioren langer thuis

Een nieuwe generatie senioren langer thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen. De landelijke Raad van Ouderen bracht eerder dit jaar een rapport uit waarin zij erop wijst dat de komende jaren het aantal senioren heel fors zal toenemen, tegelijkertijd het aanbod aan zorg fors zal afnemen terwijl de vraag fors zal toenemen, de mantelzorg zwaar…

Lees Meer Lees Meer

Fred van Bree overleden

Fred van Bree overleden

Een oprechte vriend verloren. Diepbedroefd ontvingen wij vanochtend het bericht dat Fred van Bree is overleden. Fred was actief bij Burgers in de Knel, bij de Coalitie en uiteraard in “zijn thuishaven” de Bijenkorf. Graag voldoen wij aan het verzoek van zijn vrouw Marian betrokkenen bij de diverse burgerinitiatieven te informeren We doen dit door in te sluiten het in memoriam dat wij  as woensdag zullen plaatsen in de Flevopost. En onderstaande foto.

Frans Wesselink geëerd

Frans Wesselink geëerd

Wethouder onthult herdenkingsplaquette Frans Wesselink Frans Wesselink uit Dronten, secretaris van ouderenbond KBO Midden-Flevoland, overleed op 20 augustus 2020  op 76-jarige leeftijd. Wesselink was onder andere bekend van het wekelijks “spreekuur” op zijn bankje op het Meerpaalplein en zijn aanwezigheid bij de gemeenteraadsvergaderingen. Wesselink heeft de KBO (Unie Katholieke Bond van Ouderen) landelijk en vooral in Dronten jarenlang gediend als secretaris, maar vooral als organisator, redacteur en regelaar om ‘zijn’ Wesselink gaf om mensen, niet alleen ouderen, en luisterde naar…

Lees Meer Lees Meer

Week tegen Eenzaamheid Dronten 2021

Week tegen Eenzaamheid Dronten 2021

De Week tegen Eenzaamheid 2021 gaat in Dronten niet onopvallend voorbij.  Een grote bijeenkomst in de Meerpaal moest worden afgelast vanwege de Coronamaatregelen. Een dubbbele pagina ZamenEen journaal op 29 september  gaf brede info aan de bevolking. Met vlag hijsen bij gemeentehuis statte de week op donderdag 30 september: wethouder Peter van Bergen (li), Lenie Christiaanse (MeerSamen en ZamenEen) en Fred van Bree (voorzitter Bijenkorf) Grote banners zijn deze week in de kernen op opvallende plekken opgehangen en verschijnen in…

Lees Meer Lees Meer

Geestelijke verzorging/begeleiding

Geestelijke verzorging/begeleiding

Vanuit subsidie van de overheid kan iedereen van 50 jaar en ouder, mensen in de palliatieve fase en hun naasten kosteloos gebruik maken -van in ieder geval 5 – gesprekken met een geestelijk verzorger/begeleider. Ook worden er vanuit het Centrum voor Levensvragen  Flevoland groepsconsulten gegeven rondom een thema, zoals ‘Verlies en verlangen’, ‘Troosten hoe doe je dat?’ Daarnaast geven we scholing aan vrijwilligers en professionals met betrekking tot geestelijke zorg/begeleiding.