Archief van
Maand: maart 2018

OUD WORDEN IN DRONTEN 2018-2022

OUD WORDEN IN DRONTEN 2018-2022

Een bestuurlijke werkgroep heeft in de afgelopen weken de beleidsnota OUDER WORDEN IN DRONTEN; KANSEN VOOR DRONTEN geactualiseerd. Een aantal thema’s wordt richting gevend beschreven waarbij het aan in te stellen werkgroepen wordt gelaten om deze verder uit te werken met als doel de resultaten in overleg met gemeente, maatschappelijk middenveld en uitvoerders om te zetten naar -delen- van integraal seniorenbeleid. Download de nota: OUDER WORDEN IN DRONTEN 2018-2022

HET BELEIDSVIERKANT

HET BELEIDSVIERKANT

De werkwijze die de Bijenkorf nastreeft is senioren uit de kernen en het buitengebied, met kennis en interesse in de diverse thema’s  bij elkaar brengen die in werkgroepen standpunten etc. formuleren. Deze standpunten worden vervolgens ingebracht in wat de Bijenkorf het Beleidsvierkant  noemt. Daarnaast zal de Bijenkorf regelmatig met invloedgroepen overleggen zoals een politieke tafel, maatschappelijk middenveld tafel (Meerpaal, OFW). Last but not least zal de Bijenkorf via deze site en Nieuwsbrief de achterban in staat stellen tot meepraten.  

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Senioren Netwerk Dronten  is een burgerinitiatief.  Dat gelijkwaardige betrokkenheid wil bereiken om te bepalen hoe het beleid en dus de mogelijkheden er voor senioren in Dronten uit gaan zien.  Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid heet burgerparticipatie. Het netwerk staat niet alleen. Maart 2018 verscheen een belangrijk document. Lees hier de brochure van de NBPO . Dat staat voor Nationaal Platform Burgerparticipatie.

Ervaring met de zorg

Ervaring met de zorg

 Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een aandoening of beperking met zorg en ondersteuning, in het bijzonder de zorg en ondersteuning die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. In totaal hebben 8312  deelnemers de vragenlijst ingevuld: 2381 deelnemers hebben zorg en ondersteuning bij de gemeente aangevraagd en 2298 van hen hebben ook zorg en/of ondersteuning gekregen van de gemeente. De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt voor…

Lees Meer Lees Meer

Welkom

Welkom

Senioren Netwerk Dronten is gestart. Het gaat zoemen en bruisen. Senioren zijn ijverig zolang ze kunnen, zorgen voor elkaar zolang ze kunnen en houden elkaar warm in slechte tijden zolang ze kunnen. Een bijenkorf. Dat we daarom tot logo hebben gekozen.  Lees ons Manifest en de achterliggende nota SENIOREN in Dronten 2018 en verder . Vul het adhesieformulier in! Bent u senior? Doe mee in ons netwerk. Neem medeverantwoordelijkheid voor de zorg, het wonen en leven in Dronten samen met de…

Lees Meer Lees Meer