Ervaring met de zorg

Ervaring met de zorg

 Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een aandoening of beperking met zorg en ondersteuning, in het bijzonder de zorg en ondersteuning die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. In totaal hebben 8312  deelnemers de vragenlijst ingevuld: 2381 deelnemers hebben zorg en ondersteuning bij de gemeente aangevraagd en 2298 van hen hebben ook zorg en/of ondersteuning gekregen van de gemeente.

De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt voor veel mensen moeizaam. Een derde van alle deelnemers heeft moeite om zorg en/of ondersteuning te regelen als dat nodig is, voornamelijk vanwege de hoge kosten of omdat men onbekend is met de mogelijkheden die er zijn. Met name mensen met een verstandelijke beperking, een psychische aandoening en ouderen hebben moeite om zelf de benodigde zorg en ondersteuning te regelen.

In totaal gaven 3658 mensen aan dat zij zorg en/of ondersteuning nodig hadden die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Van deze deelnemers heeft 24% de zorg en/of ondersteuning niet bij de gemeente aangevraagd maar in het eigen netwerk geregeld; 13% (n = 469) had wel zorg en/of ondersteuning van de gemeente nodig, maar heeft dit niet gehad. De meest genoemde gevolgen hiervan zijn dat deze mensen minder goed in staat waren om dagelijkse ctiviteiten uit te voeren, dat hun klachten verergerden en dat hun inkomenssituatie verslechterde. 2298 deelnemers kregen wel zorg en/of ondersteuning van de gemeente.

Het aanvragen van de zorg en ondersteuning is voor menigeen een frustrerend proces. Van de 2298 deelnemers die zorg en/of ondersteuning van de gemeente kregen, is 42% ontevreden over de
deskundigheid van de ambtenaren. En 40% is ontevreden over de bejegening. Ook meldt ruim een derde van de mensen dat aan hen niet is gevraagd wat ze nodig hebben. Daarnaast hebben mensen die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning door de gemeente recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 29% van de deelnemers die hulp vroeg bij de gemeente heeft hier gebruik van gemaakt. Daar staat tegenover dat 33% graag onafhankelijke cliëntondersteuning had gekregen, maar niet heeft gehad. Zij wisten niet dat ze er recht op hadden en zijn daar ook niet op  gewezen door de gemeente.

Toch krijgt het overgrote deel van de aanvragers uiteindelijk wel zorg of ondersteuning. Maar daar zijn ze lang niet altijd tevreden mee: 35% van de deelnemers kreeg de aangevraagde zorg en/of
ondersteuning niet op tijd. De zorg en/of ondersteuning is het vaakst niet op tijd voor deelnemers die hulp nodig hebben bij het vinden van een woonplek of woning (60%) en deelnemers die
jeugdzorg nodig hebben (50%). Verder vindt 43% van de deelnemers dat de geleverde zorg en/of ondersteuning niet (altijd) past bij hun vraag en behoefte. En ook is bij 39% van de deelnemers die zorg niet altijd beschikbaar wanneer dit nodig is. Dit geldt met name voor zorg en ondersteuning bij het vinden van een woning of woonplek, bij leren en/of onderwijs en bij jeugdzorg.

Tenslotte is gebleken dat een groot deel (84%) van de deelnemers het belangrijk vindt dat bewoners inspraak kunnen uitoefenen in de gemeente. Slechts 20% doet zelf mee aan inspraak, bijvoorbeeld door vragenlijsten in te vullen, bijeenkomsten te bezoeken of lid te zijn van een cliëntenraad. Een groot deel van hen geeft aan dat de gemeente niet voldoende doet om te luisteren naar de stem van burgers (61%) en dat de gemeente niet voldoende terugkoppeling geeft op de inbreng van burgers (59%).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.