Rommelteksten

Rommelteksten

Contact hebben is een basisbehoefte van iedere mens. Een behoefte waar in deze coronatijd steeds meer inwoners van Dronten snakken.

Onze Coalitie ZamenEen tegen eenzaamheid stelde het ondersteunen van inwoners met eenzaamheidsgevoelens bij het leggen van contact al in 2019 als een prioriteit.

In 2020 werd duidelijk dat door de corona het niet meer alleen gaat om mensen met eenzaamheidsgevoelens maar ook gewoon om inwoners die in de lock down periode behoefte hebben aan contact buiten de deur.  Contact cirkels zijn in deze tijden een belangrijk instrument. 

De Coalitie streeft voor de bestrijding van eenzaamheid naar samenwerken tussen organisaties.

De Coalitie verzocht daarom drie deelnemers aan de Coalitie samen te gaan werken om voor heel Dronten een project te ontwikkelen rond uitbreiding van het aantal telefooncirkels. Te starten bij de senioren en 45 plussers. Met het verzoek om geïntegreerd te gaan werken.  De samenwerking van Humanitas, Rode Kruis, KBO en PCOB leidde tot een Samen Doen aanbod van diverse vormen van contact hebben met elkaar. Basis is daarbij de wijk en de buurt.

De Bijenkorf bracht bij het realiseren van de Coalitie ZamenEen tegen Eenzaamheid in Dronten haar uitdrukkelijke wens in om te komen tot meer inzet van telefooncirkels. In ieder geval onder senioren:  regelmatig contact is effectief in de bestrijding van eenzaamheid.

In het Plan van Aanpak van de Coalitie 2020 werd het doel opgenomen. November 2020 werd het voornemen opgepakt in de werkgroepen 45+ en 75+ van de Coalitie. Met de uitdrukkelijke wens van het bestuur van de Coalitie het plan zodanig te vormen dat het voor alle leeftijden beschikbaar kan komen.

December 2020 werd besloten het project direct on de vlag van MeerSamen te plaatsen omwille van bovengenoemde redenen Deelname ongeacht aanleiding en leeftijden

. Tevens werd de werkgroep uitgebreid met onder andere een jongerenwerker van de afdeling Welzijn van de Meerpaal.

2. Wat is het doel ?

MeerSamen probeert haar doelen SMART te formuleren. Bij dit project pogen wij inwoners van alle leeftijden welke door eenzaamheid of/en behoefte aan contact hebben wijk- en buurtgericht met elkaar in contact te brengen in groepen van maximaal 10 personen plus een coördinator. Doel kan zijn een regelmatige controle op de situatie van de deelnemer (contact) of ook de mogelijkheid tot het voeren van “praatjes”. (contact plus)

1, MeerSamen poogt minimaal 100 personen op deze wijze in de diverse wijken van de gemeente onderling te verbinden.

2. MeerSamen voert het project uit op een kwalitatief hoogstaande wijze met een aangetoond effect.

3. MeerSamen voert het project zo uit dat duurzaamheid wordt gerealiseerd met partners uitgekozen op inhoud , samenwerking en effect.

4. MeerSamen wil met de wijkgerichte aanpak de infrastructuur in de wijken versterken.

3.  Wat zijn de doelgroepen ?

Doelgroepen zijn inwoners in alle leeftijden met eenzaamheidsgevoelens ongeacht oorzaak en/of behoefte aan contact.
Subdoelgroepen zijn zij die alleen elke dag even contact willen en anderzijds die ook een praatje zoeken.

4. Wat is de beoogde omvang ?

We beogen minimaal 10 extra contactgroepen naast bestaande formele en informele contactcirkels zoals al bestaan in de gemeente. Verspreid over alle wijken.

5. Wat zijn de wijken ?

We mikken op de wijkgerichte aanpak in het sociaal domein waardoor inwoners elkaar beter leren kennen en mogelijk elkaar gaan bij staan ondersteund door vrijwilligers en professionele organisaties. In de wijken willen we bij succes mikken op buurtindeling.

De wijken “circuleren” rondom gezondheidscentra bij gebrek aan buurthuizen.

6.  Wie zijn de verantwoordelijken.

De Stichting MeerSamen is verantwoordelijk. Direct verantwoordelijk daarbinnen is haar bestuur. Dat bestaat uit de voorzitters van de aangesloten initiatieven.

7. Wie vormen de werkgroep ?

Werkgroep telefooncirkels Dronten

Jozette Aldenhoven, projectcoördinator KBO PCOB Waardig ouder worden
Fred van Bree, voorzitter seniorennetwerk de Bijenkorf
Yvon Bus , Humanitas Ontmoeting , coördinator Lelystad Dronten
Wim Lanphen, bestuursvoorzitter MeerSamen
Claudia Jansen, Meerpaal Welzijn, jongerenwerker
Hester Vos algemeen coördinator Rode Kruis afdeling Dronten

Ga hier naar:

Keuzes

Enquête

Aanbieders

Profiel Coördinator

 

Platform Coördinatie

 

 

Documentatie