Archief van
Categorie: burgerparticipatie

Stichting MeerSamen is een feit.

Stichting MeerSamen is een feit.

Begin 2020 staken de Bijenkorf en netwerk Burgers in de Knel de koppen bij elkaar. Reden was dat hun  kindje, de Coalitie ZamenEen  tegen eenzaamheid groot succes kreeg. Minister de Jonge van Volksgezondheid  had bij zijn bezoek eind 2019 de uitdaging gedaan de coalitie te gaan verduurzamen en de strijd tegen eenzaamheid en ttegen armoede te gaan bundelen.  Wethouder Peter van Bergen die over het sociaal domein gaat schaarde zich achter deze vraag. Tijdens de voorbereidingen kwam er Corona en…

Lees Meer Lees Meer

Minister roemt Dronten

Minister roemt Dronten

Minister Hugo de Jonge op bezoek bij ZamenEen Minister Hugo de Jonge brengt op 16 december een werkbezoek aan de gemeente Dronten. Hij wil zich in het bijzonder laten informeren over de ontwikkelingen rond de coalitie ZamenEen. De Drontense coalitie tegen eenzaamheid is 15 maart van dit jaar officieel van start gegaan. Hierbij tekenden 29 organisaties in de gemeente het lokale convenant waarbij zij te kennen gaven achter de doelstellingen van ZamenEen te staan: het terugdringen eenzaamheid in onze gemeente….

Lees Meer Lees Meer

Seniorvriendelijk

Seniorvriendelijk

De Bijenkorf streeft naar een zo groot mogelijke seniorvriendelijkheid in de gemeente. Maar wat is seniorvriendelijk eigenlijk? De Bijenkorf zelf denkt maatregelen die er voor zorgen dat de senior in Dronten wil blijven wonen. Door gepaste maatregelen bij het openbaar vervoer, de openbare ruimte , aangepast wonen, e.d. Maar als we concreet worden, wat betekent dat dan weer? Nou, neem nu de openbare ruimte. De komende jaren bevolkt een-derde van de inwoners de straten, de stoepen, de winkels en de…

Lees Meer Lees Meer

Samen doen

Samen doen

De komende jaren groeit het aantal senioren in Dronten naar bijna een-derde van de gehele bevolking. Dat heeft zware impact op de samenleving. Hoe moet dat allemaal gaan? Laten we dat over aan de samenleving? Of aan de overheid? Dat gaat vast niet lukken als we als senioren niet actief meedoen. Een aantal ongebonden senioren en de seniorenverenigingen PCOB, NBP, en KBO hebben de koppen bij elkaar gestoken.

Landelijk actieprogramma Aanpak Eenzaamheid bij Senioren

Landelijk actieprogramma Aanpak Eenzaamheid bij Senioren

PCOB en KBO zijn sinds kort aangesloten bij het netwerk Burgers in de Knel. Dronten. Dit netwerk kent een werkgroep waarin onderzocht wordt hoe meer burgers die in de knel zitten en baat kunnen heb ben bij het verstrekken van voedselpakketten kunnen worden gevonden . In netwerk Burgers in de Knel Dronten zijn ook diverse vrijwilligersorganisaties actief voor senioren en wordt nagedacht over eenzaamheid bij senioren. relatief weinig senioren zijn klant bij de Voedselbank. .  April 2018 besloten Burgers in…

Lees Meer Lees Meer

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Senioren Netwerk Dronten  is een burgerinitiatief.  Dat gelijkwaardige betrokkenheid wil bereiken om te bepalen hoe het beleid en dus de mogelijkheden er voor senioren in Dronten uit gaan zien.  Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid heet burgerparticipatie. Het netwerk staat niet alleen. Maart 2018 verscheen een belangrijk document. Lees hier de brochure van de NBPO . Dat staat voor Nationaal Platform Burgerparticipatie.