Archief van
Categorie: beleidsnota

Landelijk actieprogramma Aanpak Eenzaamheid bij Senioren

Landelijk actieprogramma Aanpak Eenzaamheid bij Senioren

PCOB en KBO zijn sinds kort aangesloten bij het netwerk Burgers in de Knel. Dronten. Dit netwerk kent een werkgroep waarin onderzocht wordt hoe meer burgers die in de knel zitten en baat kunnen heb ben bij het verstrekken van voedselpakketten kunnen worden gevonden . In netwerk Burgers in de Knel Dronten zijn ook diverse vrijwilligersorganisaties actief voor senioren en wordt nagedacht over eenzaamheid bij senioren. relatief weinig senioren zijn klant bij de Voedselbank. .  April 2018 besloten Burgers in…

Lees Meer Lees Meer

OUD WORDEN IN DRONTEN 2018-2022

OUD WORDEN IN DRONTEN 2018-2022

Een bestuurlijke werkgroep heeft in de afgelopen weken de beleidsnota OUDER WORDEN IN DRONTEN; KANSEN VOOR DRONTEN geactualiseerd. Een aantal thema’s wordt richting gevend beschreven waarbij het aan in te stellen werkgroepen wordt gelaten om deze verder uit te werken met als doel de resultaten in overleg met gemeente, maatschappelijk middenveld en uitvoerders om te zetten naar -delen- van integraal seniorenbeleid. Download de nota: OUDER WORDEN IN DRONTEN 2018-2022