Archief van
Categorie: algemene informatie

Een nieuwe generatie senioren langer thuis

Een nieuwe generatie senioren langer thuis

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen. De landelijke Raad van Ouderen bracht eerder dit jaar een rapport uit waarin zij erop wijst dat de komende jaren het aantal senioren heel fors zal toenemen, tegelijkertijd het aanbod aan zorg fors zal afnemen terwijl de vraag fors zal toenemen, de mantelzorg zwaar…

Lees Meer Lees Meer

Week tegen Eenzaamheid Dronten 2021

Week tegen Eenzaamheid Dronten 2021

De Week tegen Eenzaamheid 2021 gaat in Dronten niet onopvallend voorbij.  Een grote bijeenkomst in de Meerpaal moest worden afgelast vanwege de Coronamaatregelen. Een dubbbele pagina ZamenEen journaal op 29 september  gaf brede info aan de bevolking. Met vlag hijsen bij gemeentehuis statte de week op donderdag 30 september: wethouder Peter van Bergen (li), Lenie Christiaanse (MeerSamen en ZamenEen) en Fred van Bree (voorzitter Bijenkorf) Grote banners zijn deze week in de kernen op opvallende plekken opgehangen en verschijnen in…

Lees Meer Lees Meer

Stichting MeerSamen is een feit.

Stichting MeerSamen is een feit.

Begin 2020 staken de Bijenkorf en netwerk Burgers in de Knel de koppen bij elkaar. Reden was dat hun  kindje, de Coalitie ZamenEen  tegen eenzaamheid groot succes kreeg. Minister de Jonge van Volksgezondheid  had bij zijn bezoek eind 2019 de uitdaging gedaan de coalitie te gaan verduurzamen en de strijd tegen eenzaamheid en ttegen armoede te gaan bundelen.  Wethouder Peter van Bergen die over het sociaal domein gaat schaarde zich achter deze vraag. Tijdens de voorbereidingen kwam er Corona en…

Lees Meer Lees Meer

HET BELEIDSVIERKANT

HET BELEIDSVIERKANT

De werkwijze die de Bijenkorf nastreeft is senioren uit de kernen en het buitengebied, met kennis en interesse in de diverse thema’s  bij elkaar brengen die in werkgroepen standpunten etc. formuleren. Deze standpunten worden vervolgens ingebracht in wat de Bijenkorf het Beleidsvierkant  noemt. Daarnaast zal de Bijenkorf regelmatig met invloedgroepen overleggen zoals een politieke tafel, maatschappelijk middenveld tafel (Meerpaal, OFW). Last but not least zal de Bijenkorf via deze site en Nieuwsbrief de achterban in staat stellen tot meepraten.  

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Senioren Netwerk Dronten  is een burgerinitiatief.  Dat gelijkwaardige betrokkenheid wil bereiken om te bepalen hoe het beleid en dus de mogelijkheden er voor senioren in Dronten uit gaan zien.  Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid heet burgerparticipatie. Het netwerk staat niet alleen. Maart 2018 verscheen een belangrijk document. Lees hier de brochure van de NBPO . Dat staat voor Nationaal Platform Burgerparticipatie.

We zijn begonnen.

We zijn begonnen.

De Stichting Belangenbehartiging  en Advisering Dronten (SBA) is ooit opgericht  met als doel de gemeente onafhankelijk te adviseren op het terrein van de 55 jarige en ouder. Een dergelijke opdracht is niet meer van deze tijd. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger en dus ook bij de senior. Senioren die vroeger  merendeels in bonden georganiseerd waren zijn er nog steeds. Zoals binnen de Katholieke Ouderen Bond (KBO) en de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Nederlandse Bond…

Lees Meer Lees Meer