BelCirkels

BelCirkels

Advies over corona-initiatieven In dit adviesrapport reageert de Raad van Ouderen op de adviesvraag van het ministerie van VWS: ‘Welke initiatieven die in tijden van corona ontstaan zijn, moeten naar de mening van de Raad behouden blijven?’ (Joost Bos, lid van Raad van Ouderen over het advies over contactmogelijkheden tijdens corona) 3 adviezen over corona-initiatieven BEHOEFTE AAN CONTACT Thuiswonende ouderen hebben behoefte aan contact om vereenzaming tegen te gaan. Initiatieven zoals belcirkels kunnen hiervoor ondersteuning bieden. PROMOTEN INITIATIEVEN ZOALS BEELDBELLEN…

Lees Meer Lees Meer

Meerjarenbeleidsplan en Plan van Aanpak 2021

Meerjarenbeleidsplan en Plan van Aanpak 2021

Het bestuur van de Bijenkorf heeft in haar decembervergadering 2020 de contouren van haar meerjarenbeidsplan 2021 en verder en haar Plan van Aanpak 2021 vastgesteld. Met meetbare doelen, met benoemde inzet van senioren die er aan meewerken. Zo start rond wonen in januari het eerste overleg met de directeur van OFW, werkt een groepje mee aan het realiseren van meer contcact en telefooncirkels. De informatie zal spoedig op deze site worden gepubliccerd.

Stichting MeerSamen is een feit.

Stichting MeerSamen is een feit.

Begin 2020 staken de Bijenkorf en netwerk Burgers in de Knel de koppen bij elkaar. Reden was dat hun  kindje, de Coalitie ZamenEen  tegen eenzaamheid groot succes kreeg. Minister de Jonge van Volksgezondheid  had bij zijn bezoek eind 2019 de uitdaging gedaan de coalitie te gaan verduurzamen en de strijd tegen eenzaamheid en ttegen armoede te gaan bundelen.  Wethouder Peter van Bergen die over het sociaal domein gaat schaarde zich achter deze vraag. Tijdens de voorbereidingen kwam er Corona en…

Lees Meer Lees Meer

Frans Wesselink is overleden 20 augustus 2020

Frans Wesselink is overleden 20 augustus 2020

Het wekelijks spreekuur van Frans Wesselink op zijn bankje op het Meerpaalplein is gestopt. Onze medebestuurder en vooral vriend Frans is overleden. Vanuit zijn oprecht KBO bestuurderschap koos hij ervoor om in Dronten te gaan voor alle senioren. Daarnaast had Frans ook nog tijd voor de jeugd in Dronten. Hij sprak met iedereen op zijn bankjes in de raadzaal bij de politieke vergaderingen en bij de markt op het Redeplein. We nemen afscheid van een enthousiast en gedreven bestuurder rond…

Lees Meer Lees Meer

Seniorennetwerk wordt sterker

Seniorennetwerk wordt sterker

De Bijenkorf staat in Dronten met anderen samen voor een grote opgave. Armoede en eenzaamheid zijn aan het toenemen, senioren worden minder goed bereikt en hun kennis en vaardigheden worden onvoldoende benut i de samenleving. In de Coalitie ZamenEen merken we hoe samenwerking versterkend kan zijn. Vanaf nu starten in Dronten de werkgroepen 45+ en 75+ en de werkgroep Mantelzorg vanuit de Coalitie maar samen met netwerk Burgers in de Knel. En maken ze Coalitie ZamenEen duurzaam. We zijn gefuseerd!…

Lees Meer Lees Meer

CORONA

CORONA

  Seniorennetwerk “De Bijenkorf”  Dronten is mede initiatiefnemer van de Coalitie Zameneen Dronten, de coalitie tegen eenzaamheid. De gemeente heeft vanwege de Corona crisis de Coalitie gevraagd een Contactpunt te openen. Waar inwoners  een  praatje  kunnen maken  , om  hulpvragen  of zich aanmelden  om  anderen  te  helpen  met   bijvoorbeeld   boodschappen.

Minister roemt Dronten

Minister roemt Dronten

Minister Hugo de Jonge op bezoek bij ZamenEen Minister Hugo de Jonge brengt op 16 december een werkbezoek aan de gemeente Dronten. Hij wil zich in het bijzonder laten informeren over de ontwikkelingen rond de coalitie ZamenEen. De Drontense coalitie tegen eenzaamheid is 15 maart van dit jaar officieel van start gegaan. Hierbij tekenden 29 organisaties in de gemeente het lokale convenant waarbij zij te kennen gaven achter de doelstellingen van ZamenEen te staan: het terugdringen eenzaamheid in onze gemeente….

Lees Meer Lees Meer

Seniorvriendelijk

Seniorvriendelijk

De Bijenkorf streeft naar een zo groot mogelijke seniorvriendelijkheid in de gemeente. Maar wat is seniorvriendelijk eigenlijk? De Bijenkorf zelf denkt maatregelen die er voor zorgen dat de senior in Dronten wil blijven wonen. Door gepaste maatregelen bij het openbaar vervoer, de openbare ruimte , aangepast wonen, e.d. Maar als we concreet worden, wat betekent dat dan weer? Nou, neem nu de openbare ruimte. De komende jaren bevolkt een-derde van de inwoners de straten, de stoepen, de winkels en de…

Lees Meer Lees Meer