Coalitie tegen Eenzaamheid Dronten nabij

Coalitie tegen Eenzaamheid Dronten nabij

De Bijenkorf en Burgers in de Knel Dronten roepen organisaties , verenigingen op de terreinen sport, cultuur, onderwijs, zorg, wonen en welzijn en belangenbehartiging op te gaan participeren in de coalitie Zameneen. U kun u vanaf nu aanmelden via aanmelden@zameneen.nl

De Coalitie tegen Eenzaamheid Dronten start 15 maart a.s. met het ondertekenen van het Coalitiedocument. Potentiële deelnemers in de coalitie kunnen zich vanaf nu aanmelden. Nadrukkelijk wil de voorbereidingsgroep niet alleen de sectoren zorg, wonen en welzijn maar bijvoorbeeld ook sport en cultuur en de ondernemers en middenstand in de gemeente Dronten uitnodigen deel te gaan nemen aan de coalitie.

De werkgroep die de vorming van de coalitie heeft voorbereid bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit het Netwerk Burgers in de Knel Dronten en Seniorennetwerk Dronten “De Bijenkorf” Daardoor is al een brede vertegenwoordiging uit de samenleving in de gemeente betrokken.

Via een “Aanzet tot eenzaamheidsbestrijding in Dronten” heeft de groep toegewerkt naar een “Startdocument” . Hierin is het startplan voor de coalitie opgenomen en een vervolgwerkplan dat start als de coalitie een feit is. Tenslotte is er het coalitie document. Ter ondertekening door de beoogde deelnemers. Hier kunt u de documenten vinden.

De gemeente ondersteunt het initiatief met een forse subsidie waardoor de werkgroep voor een half jaar een onafhankelijk voorzitter heeft kunnen aanstellen: oud wethouder Erik Langeweg. Hij bekleedt de functie van kwartiermaker. De functie projectbureau wordt ingevuld door bureau LWPC uit Dronten. Met de start van de coalitie dragen de twee initiatief organisaties de verantwoordelijkheid voor het project over aan de coalitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *